Home / Tag Archives: kaski dla dzieci (page 2)

Archiwa: kaski dla dzieci

Feed Subscription

510 kasków rowerowych od Joanny Skrzydlewskiej

Jutro Szkole Pod­sta­wo­wej nr 29 w Łodzi roz­po­czyna się 4. edy­cja akcji “Jedź z głową… w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Szczawinie i Białej. Zdjęcia

W Szcza­wi­nie i w Bia­łej – tam byli­śmy dziś z akcją „Jedź z głową w kasku”. W ramach akcji, orga­ni­zo­wa­nej ... Czytaj dalej »

W szkołach w Szczawinie i Białej. Akcja “Jedź z głową w kasku” coraz popularniejsza

Akcja "Jedź z głową w kasku" to okazja do zapoznania wytypowanych przez szkoły trzecioklasistów z zasadami bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poprowadzonych dla nich przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Łodzi. Czytaj dalej »

Zdjęcia z Lutomierska i Rąbienia. “Jedź z głową w kasku”!

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych Lutomierska i Rąbienia wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ze znajomości znaków i przepisów drogowych, które przeprowadzili dla nich policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w KW Policji w Łodzi. Czytaj dalej »

150 kasków rowerowych dla uczestników wyścigu kolarskiego Expressu Ilustrowanego

Po raz 18. redakcja Expressu Ilustrowanego zorganizowała zawody kolarskie dla dzieci. Podobnie jak przed rokiem i dwa lata temu głównym sponsorem oraz gościem wyścigu była poseł Joanna Skrzydlewska, która ufundowała specjalnie na tę okazję 150 kasków rowerowych Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” w Rawie Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia

  Prze­czy­taj o uczest­ni­kach akcji ‘Jedź z głową… w kasku” Czytaj dalej »

Express Ilustrowany” o wyścigu rowerowym - 4 czerwca 2012

“Express Ilu­stro­wany” w swoim ponie­dział­ko­wym dodatku spor­to­wym rela­cjo­nuje wyścig rowe­rowy dla dzieci, któ­rego jed­nym ze spon­so­rów była Joanna Skrzy­dlew­ska poseł ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Konstantynowie Łódzkim

Akcja „Jedź z głową w kasku”, dotarła dziś do Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego. Uczest­ni­czyli w niej trze­cio­kla­si­ści ze SP nr 1 i ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze SP nr 1 w Pod­dę­bi­cach i SP w Unie­jo­wie, dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku”.  Uczest­ni­czyli ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w… kasku” w Tomaszowie - 16 maja 2012

Czytaj dalej »

Kaski pojechały do Tomaszowa

Ucznio­wie trzech szkół z Toma­szowa Mazo­wiec­kiego – SP nr 1, SP nr 10 i SP nr 12 – dostali kaski ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Piotrkowie Trybunalskim

Kolejne szkoły dołą­czyły do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z głową ... Czytaj dalej »

Scroll To Top