Home / Tag Archives: kaski dla dzieci (page 3)

Archiwa: kaski dla dzieci

Feed Subscription

Kaski pojechały do Zgierza

48 uczniów klas III trzech szkół pod­sta­wo­wych w Zgie­rzu dostało wczo­raj kaski rowe­rowe ufun­do­wane przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską. Pre­zenty bar­dzo ... Czytaj dalej »

Inauguracja akcji „Jedź z głową w kasku”

Ruszyła kolejna edy­cja akcji „Jedź z głową w kasku”. Jako pierwsi uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie z  pabia­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych nr ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku - skąd ta akcja?

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z poli­cjan­tami dro­gówki z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zain­au­gu­ro­wała dziś akcję edu­ka­cyjną „Jedź z głową w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top