Home / Tag Archives: Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego

Archiwa: Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego

Feed Subscription

Plebiscyt “Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego” rozstrzygnięty

Za nami pierw­sza edy­cja ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Kobieta Przed­się­bior­cza Woje­wódz­twa Łódzkiego”. Pod­czas uro­czy­stej gali w Pałacu Poznań­skiego w Łodzi, lau­re­atki ... Czytaj dalej »

Scroll To Top