Home / Tag Archives: Komisja Europejska (page 5)

Archiwa: Komisja Europejska

Feed Subscription

Anastazja Polak: Unia Europejska nie zrobiła dla mnie nic

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? Nie­spe­cjal­nie.  Nale­ża­łoby także zadać pyta­nie, czy czuję się oby­wa­te­lem Pol­ski? Tym bar­dziej nie ... Czytaj dalej »

Monika Bedra: Czuję się obywatelką Europy, w której nie ma granic

- Zdecydowanie czuję się obywatelką Europy, ponieważ obecnie mogę przemieszczać się po całym jej obrębie - uzasadnia swą opinię p. Monika Bedra. Co jeszcze sprawia, że czuje się Europejką? Czytaj dalej »

Małgorzata Kaczmarek: Europejką poczułam się już kilka razy

- Odpowiadając na pytanie, czy czuję się obywatelem Europy, zawsze odpowiadam, że tak. Aczkolwiek, zazwyczaj po chwili dodaje, że mimo wszystko, w pierwszej kolejności jestem mieszkanką Poznania i obywatelem Polski. Dlaczego? - wyjaśnia Małgorzata Kaczmarek w naszym konkursie: "Europejski Rok Obywateli" Czytaj dalej »

Katarzyna Traczyk: brakuje nam informacji o innych narodach

- Poczucie przynależności do jakiejś grupy jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. Maslow w swojej hierarchii potrzeb umieszcza na jednym z poziomów taką potrzebę - przypomina Katarzyna Traczyk, wypowiadając się w naszej debacie podczas Europejskiego Roku Obywateli. Czytaj dalej »

Agnieszka Racik: obywatel Europy, to brzmi dumnie

- Oczywiście, że czuję się obywatelem Europy - to głos Agnieszki Racik w naszej debacie konkursu Europejski Rok Obywateli. - Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dużo zmieniło w moim życiu. Czytaj dalej »

Natalia Madej: obecność w Unii przyniosła Polsce mnóstwo pozytywnych skutków

- Członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło Polsce i jej obywatelom mnóstwo pozytywnych skutków - napisała Natalia Madej w ramach naszej debaty w Europejskim Roku Obywateli. Czytaj dalej »

Damian Maj: Unia Europejska szkodzi państwu polskiemu

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Nie. Czuję się oby­wa­te­lem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­ski - pisze Damin Maj w ramach naszej debaty “Euro­pej­ski Rok ... Czytaj dalej »

Anna Długołęcka: Tak, czuję się obywatelem Europy!

Czy czuję się obywatelem Europy? Moja odpowiedź - Tak, jak najbardziej! - pisze Anna Długołęcka w odpowiedzi na nasze konkursowe pytanie. - Już mówię dlaczego. Wcześniej będąc małą dziewczynką wiadomo, nie patrzyłam na świat przez pryzmat pieniądza, zarobków i kształcenia się. Ważne było tylko tu i teraz. Dojrzałam, teraz ważne dla mnie są nie tylko zabawa i radość - ważne, by móc się rozwijać i korzystać z tego, co jest nam dane. Czytaj dalej »

Jakub Cybulski: nareszcie zaciera się podział na wschodnią i zachodnią Europę

- Tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy  jaki  i oby­wa­te­lem Pol­ski - napi­sał Jakub Cybul­ski w mate­riale nade­sła­nym na nasz kon­kurs ... Czytaj dalej »

Ewelina Piotrowska: Nie odkryłam jeszcze korzyści obywatelstwa Europy

Ewe­lina Pio­trow­ska to kolejna uczest­niczka naszego kon­kursu “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Wszyst­kim zada­jemy to samo pyta­nie: Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? - ... Czytaj dalej »

Magda Janowska: Czuję, że należę do europejskiej wspólnoty

- Tak, jak naj­bar­dziej czuję się oby­wa­te­lem Europy. Uwa­żam, że decy­zja o przy­stą­pie­niu Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej była naprawdę bar­dzo ... Czytaj dalej »

Renata Szyc: niepokoi mnie wizja wprowadzenia euro

- Czuję się oby­wa­telką Europy ponie­waż Pol­ska w Unii Euro­pej­skiej jest ważną czę­ścią cało­ści. Na gra­ni­cach nie ma kło­po­tli­wych kon­troli, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top