Home / Tag Archives: kongres biogospodarki

Archiwa: kongres biogospodarki

Feed Subscription

Biogospodarka. 500 specjalistów z całego świata zjedzie do Łodzi

Przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, orga­nów usta­wo­daw­czych, przed­się­bior­ców, nauki, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i rol­ni­ków - bli­sko 500 eks­per­tów z całego świata zje­dzie do Łodzi ... Czytaj dalej »

Scroll To Top