Home / Tag Archives: Łódź (page 7)

Archiwa: Łódź

Feed Subscription

XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Europejskiej pod patronatem poseł Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XIII Dzie­cię­cym Festi­wa­lem Pio­senki Euro­pej­skiej, który odbył się w dniach ... Czytaj dalej »

Łódzkie obchody Święta Niepodległości

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego na zapro­sze­nie Jolanty Cheł­miń­skiej wzięła udział w obcho­dach Święta Nie­pod­le­gło­ści, które odbyły się w ... Czytaj dalej »

Łódzki hotel najlepszy

  Hotel andel’s w Manu­fak­tu­rze został wybrany naj­lep­szym hote­lem 2012 roku. Zwy­cię­żył w ple­bi­scy­cie por­talu hrs.pl oraz maga­zy­nów New­sweek i ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup przegrał z… deszczem

Nie odbyły się zapla­no­wane na dziś mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012 w Skier­nie­wi­cach. Mło­dzi zawod­nicy sta­wili się na ... Czytaj dalej »

Spotkanie Donalda Tuska z młodzieżówką PO

W minioną nie­dzielę w Łodzi na Poli­tech­nice Łódz­kiej odbyła się kon­wen­cja Mło­dych Demo­kra­tów. Z mło­dzie­żówką Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, która 4 lata ... Czytaj dalej »

Nowe Centrum Łodzi. Operacja na otwartym mieście

Pomiędzy Miastem Łódź, PKP oraz PKL, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, podpisana została umowa o współpracy przy realizacji inwestycji, polegającej na budowie nowego centrum miasta w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Czytaj dalej »

Mamy łódkę rikszę Asiulę

Posłanka Joanna Skrzydlewska została matką chrzestną łódki - rikszy "Asiula". Łódka będzie jeździła po ulicy Piotrkowskiej w ramach "Flotylli Pietryńskiej". Uroczystość z przymrużeniem oka odbyła się 7 czerwca w ramach Dni Morza organizowanych w Łodzi przez Ligę Morską i Rzeczną. Czytaj dalej »

Skrzydlewska idzie do Sejmu

Dziewiętnastego października 28-letnia Joanna Skrzydlewska będzie miała swój wielki dzień. Pojedzie swym renaultem megane do Warszawy na inauguracyjną sesję nowego Sejmu. Dostała się tam z trzeciego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej »

Scroll To Top