Home / Tag Archives: Mark Grądzki

Archiwa: Mark Grądzki

Feed Subscription

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013. To nie była zabawa!

Chłopcy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi, złoci meda­li­ści Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali dziś na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa z Micha­łem Pro­bie­rzem, obec­nie szko­le­niow­cem Lechii Gdańsk, a w prze­szło­ści tre­ne­rem Widzewa.   Chłop­com towa­rzy­szyli rodzice, któ­rzy byli nie mniej prze­jęci zaję­ciami ze zna­nym szko­le­niow­cem niż mło­dzi zawod­nicy. Ogrom­nego pecha miał Marek ... Czytaj dalej »

Scroll To Top
google-site-verification: google077c6ddd09a5002f.html