Home / Tag Archives: marszałek województwa łódzkiego

Archiwa: marszałek województwa łódzkiego

Feed Subscription

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  W Łodzi odbyło się dziś V Forum Fun­du­szy Euro­pej­skich Woje­wódz­twa Łódz­kiego, któ­rego orga­ni­za­to­rem był mar­sza­łek woje­wódz­twa, Witold Stępień.   ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz. 2]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz.1]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA]

Po raz kolejny Pałac Choj­nata w Bia­łej Raw­skiej orga­ni­zuje uro­czy­ste cele­bra­cje kolej­nych Pre­zy­den­cji w Radzie Unii Europejskiej. Z tej oka­zji ... Czytaj dalej »

Scroll To Top