Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 17)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Oto finaliści Europejskiej Nagrody Filmowej LUX. Zobacz trailery filmów

Spo­śród 10 nomi­no­wa­nych fil­mów, ogło­szo­nych pod­czas festi­walu fil­mo­wego w Kar­lo­wych Varach, trzy obrazy wybrane zostały przez  jury do ści­słego finału ... Czytaj dalej »

Między stronami” o wizycie w Brukseli na zaproszenie poseł Joanny Skrzydlewskiej

Radomsz­czań­skie wydaw­nic­two “Mię­dzy stro­nami” rela­cjo­nuje wizytę gim­na­zja­li­stek z Radom­ska i Dzie­płóci w Bruk­seli. Wraz z nauczy­cielką zostały zapro­szone przez poseł ... Czytaj dalej »

2013 - Europejskim Rokiem Obywateli. Weź udział w debacie

Wraz z nowym 2013 rokiem roz­po­czął się Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli, przy­pa­da­jący w dwu­dzie­stą rocz­nicę usta­no­wie­nia oby­wa­tel­stwa Unii Euro­pej­skiej. Z tej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top