Home / Tag Archives: Parlament Europejski

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Foliowe reklamówki: kolejne zakazy już niebawem?

Foliowe rekla­mówki - każdy z nas zużywa śred­nio 190 przez rok. Powstaje ich 100 miliar­dów, więc walają się wszę­dzie. Nawet ... Czytaj dalej »

Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

„Gwa­ran­cja dla mło­dzieży: wpro­wa­dze­nie jej w życie”, to tytuł debaty jaka odbyła się w Komi­sji Euro­pej­skiej, w Bruk­seli. Prze­ma­wiali m.in. ... Czytaj dalej »

Manfred Weber przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej

Man­fred Weber, nie­miecki euro­de­pu­to­wany, nie­mal jed­no­gło­śnie został wybrany na prze­wod­ni­czą­cego frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w nowej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Za ... Czytaj dalej »

Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

Agnieszka Waś-Turecka, INTERIA.PL: 25 maja Polacy, a przy­naj­mniej jakaś ich część, będzie wybie­rać nowych posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na razie ... Czytaj dalej »

Obudź się, już czas na wybory!

  Czytaj dalej »

Zostały tylko 2 dni do głosowania!

Czytaj dalej »

Wybierz właściwe numery!

Czytaj dalej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja!

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na wybory!

Czytaj dalej »

Kto zrobił najwięcej dla województwa łódzkiego?

Czytaj dalej »

Pszczelarze uratowani przed biurokracją

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego zade­cy­do­wali w dzi­siej­szym gło­so­wa­niu iż pyłek jest natu­ral­nym kom­po­nen­tem miodu, a nie jego skład­ni­kiem. Uzna­nie miodu jako ... Czytaj dalej »

Popieram projekt jednej siedziby Parlamentu Europejskiego!

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­pi­sała doku­ment „Sin­gle Seat Pledge”, w któ­rym zde­kla­ro­wała, że jeśli zosta­nie wybrana w majo­wych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top