Home / Tag Archives: Parlament Europejski (page 20)

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Nagroda LUX 2011 przyznana po raz piąty

Fran­cu­skie “Śniegi Kili­man­dżaro” w reży­se­rii Roberta Julesa Guédi­gu­iana zostały tego­rocz­nym lau­re­atem kon­kursu fil­mo­wego LUX 2011. Zwy­cięzcę ogło­sił prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski o konkurencyjności Unii

Par­la­ment Euro­pej­ski, wraz z Komi­sją Euro­pej­ską i Radą Mini­strów deba­to­wał nad mecha­ni­zmami, które popra­wią zarzą­dza­nie gospo­darką oraz pod­wyż­szą kon­ku­ren­cyj­ność wewnątrz ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Scroll To Top