Home / Tag Archives: patronat Joanny Skrzydlewskiej

Archiwa: patronat Joanny Skrzydlewskiej

Feed Subscription

Widzewiak.pl w rozmowie z Joanną Skrzydlewską o nagrodzie “Piłkarza Meczu”

Najistotniejsze jest, by doceniając najlepszego piłkarza przed wszystkimi kibicami obecnymi na stadionie, dać pozostałym impuls do wylania większej ilości potu i włożenia większego wysiłku. Czytaj dalej »

Natalia Iwańczuk: Jesteśmy w Unii, ale czeka nas jeszcze sporo pracy

- Nie jestem zago­rzałą entu­zjastką Unii Euro­pej­skiej, ale potra­fię zdro­wo­roz­sąd­kowo podejść do tego i zauwa­żyć kilka plu­sów wspól­noty euro­pej­skiej - ... Czytaj dalej »

Katarzyna Traczyk: brakuje nam informacji o innych narodach

- Poczucie przynależności do jakiejś grupy jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. Maslow w swojej hierarchii potrzeb umieszcza na jednym z poziomów taką potrzebę - przypomina Katarzyna Traczyk, wypowiadając się w naszej debacie podczas Europejskiego Roku Obywateli. Czytaj dalej »

Dominika Lubelska: Czasem nie dorastamy do pięt innym krajom Unii

- Z jednej strony mamy ułatwioną komunikację między państwami Unii Europejskiej (wystarczy tylko dowód osobisty), możemy tam mieszkać, pracować, zakładać firmy, posyłać dzieci do szkół, jak każdy obywatel danego kraju. Jednak z drugiej strony Unia Europejska stawia w zamian za to wiele wymogów, które musimy spełnić, a nie koniecznie jesteśmy często w stanie. Polska nie jest do końca gotowa, by wejść w gospodarkę Unii Europejskiej - pisze Dominika Lubelska. Czytaj dalej »

Kinga Ratajczyk: Unia Europejska jest mi przydatna

- Czuje się oby­wa­telką UE, ponie­waż dużo zmie­niło się w naszym kraju - dostrzega Kinga Rataj­czyk w wypo­wie­dzi nade­sła­nej na ... Czytaj dalej »

Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

- Chciałabym się czuć obywatelką Europy w 100 procentach, ale, niestety, nie do końca się tak czuję. Owszem, świetna sprawa, że Polska już od tylu lat jest w UE (jak ten czas szybko leci!), ale mam wrażenie, że nie do końca dobrze wykorzystujemy wszystkie unijne pieniądze - pisze Paulina Nicko w materiale nadesłanym na nasz konkurs "Europejski Rok Obywateli". Czytaj dalej »

Anna Grześkowiak: nie należę do wspólnej Europy

- Nie czuję się oby­wa­te­lem Europy i mam po temu kilka powo­dów - napi­sała p. Anna Grześ­ko­wiak. - Pierw­szym jest ... Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Czuję się oszukany - mówi Łukasz Marzec

Niby żyję w tym samym świecie co Niemiec, Holender, Hiszpan i Grek, a jednak nie czuję się takim samym Europejczykiem jak wcześniej przeze mnie wymienieni. Mam szansę na zarobki w granicy 1500 zł przy wynagrodzeniu za tą samą pracę dla pierwszych dwóch liczoną w euro. Mam poczucie, że czuję się gdzieś w tym wszystkim oszukany, a mój kraj i mnie samego pomija to co dobre na zachodzie, a niesprawiedliwie dotyka to co negatywne w samej UE i jej decyzjach. Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

W miniony week­end odbyły się Dni Alek­san­drowa Łódz­kiego. W impre­zie wzięła rów­nież udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

- Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać ... Czytaj dalej »

O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

Dobiegła końca IV edycja konkursu organizowanego przez Agnieszkę Kozłowską- Rajewicz, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W uroczystej gali w KPRM uczestniczyli m.in. minister zdrowia Bartłomiej Arłukowicz oraz Joanna Berdzik podsekretarz satnu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Upominki dla wszystkich 20 finalistek wręczyła Karolina Malczyk-Rokicińska - pełnomocniczka Prezydent Miasta st. Warszawy ds. Równego Traktowania. Byli również obecni posłowie: Magdalena Kochan, Adam Szejnfeld, oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukaciejewska. Wśród wielu wyróżnionych znalazła się Magdalena Szankowska uczennica LO im. Adama Mickiewicza w Górze, której nagrodę rzeczową od poseł Skrzydlewskiej wręczył Tomasz Dominiak. Czytaj dalej »

Zdjęcia z eurolekcji w Pęczniewie

Czy­taj: Euro­lek­cje w gim­na­zjum w Pęczniewie 20 czerwca 2013 Czytaj dalej »

Scroll To Top