Home / Tag Archives: PE (page 3)

Archiwa: PE

Feed Subscription

Goście poseł Skrzydlewskiej w PE

W dniu dzi­siej­szym sie­dzibę Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Bruk­seli odwie­dzili, na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, łódzcy przed­sta­wi­ciele kadry peda­go­gicz­nej oraz repre­zen­tanci ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Prezydenta Węgier

Pod­czas dzi­siej­szej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu swoje wystą­pie­nie wygło­sił Pre­zy­dent Węgier Pál Schmitt. Jego wizyta w PE przy­pa­dła w okre­sie, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top