Home / Tag Archives: Piłkarz meczu

Archiwa: Piłkarz meczu

Feed Subscription

Widzewiak Marek Wasiluk z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Widze­wiak Marek Wasi­luk został Pił­ka­rzem meczu w spo­tka­niu Widzew - Piast Gli­wice. Strze­lec pierw­szego gola dla Widzewa w wygra­nym 2:1 ... Czytaj dalej »

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Tra­dy­cyj­nie nagrodą dla naj­lep­szego pił­ka­rza ... Czytaj dalej »

Marcin Kaczmarek nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Mar­cin Kacz­ma­rek został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Cra­co­vią Kra­ków, które pił­ka­rze z al. Pił­sud­skiego wygrali 2:0. Kacz­ma­rek dostał ... Czytaj dalej »

Zwycięski gol i nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

  Mate­usz Cet­nar­ski, strze­lec zwy­cię­skiego gola dla Widzewa w meczu z Wisłą Kra­ków został wybrany Pił­ka­rzem Meczu. Jak każdy wyróż­niony ... Czytaj dalej »

Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Patryk Wolań­ski po raz drugi został Pił­ka­rzem Meczu i dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane ... Czytaj dalej »

Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

  Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w ligo­wym meczu z Lechem Poznań roze­gra­nym na sta­dio­nie przy al. ... Czytaj dalej »

Patryk Wolański, bramkarz Widzewa, nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bram­karz Widzewa Patryk Wolań­ski został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzewa z Pia­stem Gli­wice a w nagrodę dostał zega­rek z limi­to­wa­nej ... Czytaj dalej »

Zegarek posłanki dla Pereza

Jona­than de Amo Perez został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu ze Ślą­skiem Wro­cław. Pamiąt­kową sta­tu­etkę i ele­gancki zega­rek z logo ... Czytaj dalej »

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jona­than de Amo Perez został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzew – Śląsk Wro­cław, zakoń­czo­nym bez­bram­ko­wym remisem. Widze­wiak dostał pamiąt­kową sta­tu­etkę ... Czytaj dalej »

Jakub Bartkowski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Jakub Bart­kow­ski tym razem dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę „Pił­karz meczu”, nagrody fun­do­wane przez Joannę ... Czytaj dalej »

Rafał Augustyniak nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Widzew­ski obrońca Rafał Augu­sty­niak oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem jede­nastki z al. Pił­sud­skiego w spo­tka­niu Widzew – Pogoń Szcze­cin. W nagrodę ... Czytaj dalej »

Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w zwy­cię­skim meczu z Pogo­nią Szcze­cin został wybrany Rafał Augu­sty­niak - infor­muje na swo­jej stro­nie Widzewiak.pl   ... Czytaj dalej »

Scroll To Top