Home / Tag Archives: PO

Archiwa: PO

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska: wybory samorządowe 2018 rodzą wiele obaw

Naj­bliż­sze wybory niosą  same znaki zapy­ta­nia. Wia­domo, że odbędą się jesie­nią, ale wciąż nie wiemy kiedy dokład­nie. Szy­kuje się mnóstwo ... Czytaj dalej »

Najnowszy sondaż wyborczy: Platforma utrzymuje poparcie

34 pro­cent uczest­ni­ków naj­now­szego son­dażu poli­tycz­nego dekla­ruje chęć gło­so­wa­nia na Plat­formę Oby­wa­tel­ską. To poziom popar­cia taki sam jak we wrze­śniu. ... Czytaj dalej »

Konwencja Platformy Obywatelskiej

W sobotę w War­sza­wie odbyła się kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska. Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top