Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 2)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Obudź się, już czas na wybory!

  Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska: co udało nam się zrobić w Parlamencie Europejskim i województwie

KLIKNIJ: Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska: co udało nam się zro­bić w Par­la­men­cie Euro­pej­skim i województwie   Czytaj dalej »

Zostały tylko 2 dni do głosowania!

Czytaj dalej »

O Joannie Skrzydlewskiej mówią ci, którzy dobrze ją znają. OBEJRZYJ

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej

Joanna Skrzy­dlew­ska gościła na otwar­ciu Rawsko-Bialskiej Spół­dzielni Socjal­nej „Nadzieja i Praca”, która powstała z ini­cja­tywy dwóch samo­rzą­dów: Gminy i Mia­sta ... Czytaj dalej »

Wybierz właściwe numery!

Czytaj dalej »

W Radomsku powstanie hala sportowa przy Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych

Powia­towa Hala Spor­towa przy Zespole Szkół Elek­tryczno – Elek­tro­nicz­nych w Radom­sku nie­ba­wem powsta­nie. W ponie­dzia­łek wmu­ro­wa­li­śmy kamień węgielny pod budowę! ... Czytaj dalej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja!

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gościem VI Pikniku Żeglarskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem nie­dziel­nego VI Pik­niku Żeglar­skiego zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Klub Spor­tów Wod­nych „ŁÓDŹ – RUDA” ... Czytaj dalej »

XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XXXVII Memo­ria­łem Pio­tra Che­ru­dziń­skiego w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Zawody odbyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na wybory!

Czytaj dalej »

Alex Bruno nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok zakoń­czo­nym remi­sem 1:1. Tra­dy­cyj­nie nagrodą dla naj­lep­szego pił­ka­rza ... Czytaj dalej »

Scroll To Top