Home / Tag Archives: poseł Skrzydlewska (page 19)

Archiwa: poseł Skrzydlewska

Feed Subscription

Poseł Skrzydlewska o pomocy dla przedwcześnie przerywających edukację

Pod­czas dzi­siej­szego posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nia­nia i Spraw Socjal­nych prze­gło­so­wano opi­nię na temat przed­wcze­snego koń­cze­nia nauki. Pani poseł Skrzy­dlew­ska zło­żyła poprawki ... Czytaj dalej »

Wspomnienia ze stażu w Parlamencie Europejskim - list pani Joanny Marcjanek

Z wielką rado­ścią przy­ję­łam wia­do­mość o zaak­cep­to­wa­niu mojej apli­ka­cji na staż w bruk­sel­skim biu­rze Pani poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Wyda­wało się ... Czytaj dalej »

Stażyści biura poselskiego Joanny Skrzydlewskiej

Tydzień w Koluszkach” rozmawia z posłanką Joanną Skrzydlewską

Z posłanką na Sejm VI kaden­cji, oraz pro­pa­ga­torką sportu Joanną Skrzy­dlew­ską, roz­ma­wiał Prze­my­sław Wegwert - Od nie­dawna cie­szymy się z ... Czytaj dalej »

Scroll To Top