Home / Tag Archives: poseł Skrzydlewska (page 2)

Archiwa: poseł Skrzydlewska

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła dziś w posie­dze­niu Senatu Poli­tech­niki Łódz­kiej, które odbyło się z oka­zji 69. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wio­letta Gna­ci­kow­ska Gazeta.pl: Kam­pa­nia wybor­cza do Par­la­mentu Euro­pej­skiego nie budzi dużych emo­cji. Dlaczego? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Dla ... Czytaj dalej »

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem IX Woje­wódz­kiej Olim­piady Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie „Zie­mia Łódzka 2014”. W zawo­dach uczest­ni­czyło ... Czytaj dalej »

Oto zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014:

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlewska Cup 2014. Finały imprezy odbyły się ... Czytaj dalej »

Czy będziecie udawać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke was nie obraża? List otwarty kandydatek do PE

Sza­nowne Panie,  Sza­nowni Pano­wie Dro­dzy Przyjaciele Już w naj­bliż­szą nie­dzielę gło­su­jemy w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.  Wspól­nie zade­cy­du­jemy, kto przez ... Czytaj dalej »

Obudź się, już czas na wybory!

  Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska: co udało nam się zrobić w Parlamencie Europejskim i województwie

KLIKNIJ: Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska: co udało nam się zro­bić w Par­la­men­cie Euro­pej­skim i województwie   Czytaj dalej »

Zostały tylko 2 dni do głosowania!

Czytaj dalej »

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlew­ska Cup 2014 Repre­zen­ta­cje Szkoły Pod­sta­wo­wej nr ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutro!

Naj­lep­sza ósemka tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup jutro zagra o medale i nagrody. W kate­go­rii klas I – III o ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej

Joanna Skrzy­dlew­ska gościła na otwar­ciu Rawsko-Bialskiej Spół­dzielni Socjal­nej „Nadzieja i Praca”, która powstała z ini­cja­tywy dwóch samo­rzą­dów: Gminy i Mia­sta ... Czytaj dalej »

Wybierz właściwe numery!

Czytaj dalej »

Scroll To Top