Home / Tag Archives: prawa obywatela Europy (page 3)

Archiwa: prawa obywatela Europy

Feed Subscription

Małgorzata Kaczmarek: Europejką poczułam się już kilka razy

- Odpowiadając na pytanie, czy czuję się obywatelem Europy, zawsze odpowiadam, że tak. Aczkolwiek, zazwyczaj po chwili dodaje, że mimo wszystko, w pierwszej kolejności jestem mieszkanką Poznania i obywatelem Polski. Dlaczego? - wyjaśnia Małgorzata Kaczmarek w naszym konkursie: "Europejski Rok Obywateli" Czytaj dalej »

Katarzyna Traczyk: brakuje nam informacji o innych narodach

- Poczucie przynależności do jakiejś grupy jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. Maslow w swojej hierarchii potrzeb umieszcza na jednym z poziomów taką potrzebę - przypomina Katarzyna Traczyk, wypowiadając się w naszej debacie podczas Europejskiego Roku Obywateli. Czytaj dalej »

Agnieszka Racik: obywatel Europy, to brzmi dumnie

- Oczywiście, że czuję się obywatelem Europy - to głos Agnieszki Racik w naszej debacie konkursu Europejski Rok Obywateli. - Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dużo zmieniło w moim życiu. Czytaj dalej »

Natalia Madej: obecność w Unii przyniosła Polsce mnóstwo pozytywnych skutków

- Członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło Polsce i jej obywatelom mnóstwo pozytywnych skutków - napisała Natalia Madej w ramach naszej debaty w Europejskim Roku Obywateli. Czytaj dalej »

Damian Maj: Unia Europejska szkodzi państwu polskiemu

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Nie. Czuję się oby­wa­te­lem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­ski - pisze Damin Maj w ramach naszej debaty “Euro­pej­ski Rok ... Czytaj dalej »

Jakub Cybulski: nareszcie zaciera się podział na wschodnią i zachodnią Europę

- Tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy  jaki  i oby­wa­te­lem Pol­ski - napi­sał Jakub Cybul­ski w mate­riale nade­sła­nym na nasz kon­kurs ... Czytaj dalej »

Ewa Pudeł: Czy czuję się obywatelką Unii? Nie do końca…

Czu­je­cie się oby­wa­te­lami wspól­nej Europy? Liczymy, że podzie­li­cie się z nami opi­niami na ten temat. Jeśli nie - dla­czego? Jeśli tak, ... Czytaj dalej »

Ewelina Piotrowska: Nie odkryłam jeszcze korzyści obywatelstwa Europy

Ewe­lina Pio­trow­ska to kolejna uczest­niczka naszego kon­kursu “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Wszyst­kim zada­jemy to samo pyta­nie: Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? - ... Czytaj dalej »

Magda Janowska: Czuję, że należę do europejskiej wspólnoty

- Tak, jak naj­bar­dziej czuję się oby­wa­te­lem Europy. Uwa­żam, że decy­zja o przy­stą­pie­niu Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej była naprawdę bar­dzo ... Czytaj dalej »

Renata Szyc: niepokoi mnie wizja wprowadzenia euro

- Czuję się oby­wa­telką Europy ponie­waż Pol­ska w Unii Euro­pej­skiej jest ważną czę­ścią cało­ści. Na gra­ni­cach nie ma kło­po­tli­wych kon­troli, ... Czytaj dalej »

Dominika Lubelska: Czasem nie dorastamy do pięt innym krajom Unii

- Z jednej strony mamy ułatwioną komunikację między państwami Unii Europejskiej (wystarczy tylko dowód osobisty), możemy tam mieszkać, pracować, zakładać firmy, posyłać dzieci do szkół, jak każdy obywatel danego kraju. Jednak z drugiej strony Unia Europejska stawia w zamian za to wiele wymogów, które musimy spełnić, a nie koniecznie jesteśmy często w stanie. Polska nie jest do końca gotowa, by wejść w gospodarkę Unii Europejskiej - pisze Dominika Lubelska. Czytaj dalej »

Alicja Klemenska: Moja więź z Polską sprawia, że czuję się Europejką

- Trudno mi określić, czy czuję się Europejczykiem. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, tak więc wiele lat temu, a do dzisiaj zdania na ten temat są podzielone - wielu jest zwolenników jak i przeciwników tego faktu - zauważa Alicja Klemenska. Czytaj dalej »

Scroll To Top