Home / Tag Archives: prawa obywatela Unii Europejskiej (page 5)

Archiwa: prawa obywatela Unii Europejskiej

Feed Subscription

Czy czuję się obywatelem Europy? Czuję się oszukany - mówi Łukasz Marzec

Niby żyję w tym samym świecie co Niemiec, Holender, Hiszpan i Grek, a jednak nie czuję się takim samym Europejczykiem jak wcześniej przeze mnie wymienieni. Mam szansę na zarobki w granicy 1500 zł przy wynagrodzeniu za tą samą pracę dla pierwszych dwóch liczoną w euro. Mam poczucie, że czuję się gdzieś w tym wszystkim oszukany, a mój kraj i mnie samego pomija to co dobre na zachodzie, a niesprawiedliwie dotyka to co negatywne w samej UE i jej decyzjach. Czytaj dalej »

Unia Europejska pomaga mi w rozwoju - uważa Anna Gierczak

- Oczywiście, że czuję się obywatelką Europy - stwierdza p. Anna Gierczak w materiale przesłanym na nasz konkurs Europejski Rok Obywateli. - Wszystko, co zjednoczona Europa daje naszemu państwu pomaga mi w rozwoju i ułatwia życie wielu ludzi. Czytaj dalej »

Aneta Sochacka: na mojej uczelni coraz więcej studentów z innych państw

Jestem studentką jednej z polskich publicznych uczelni i muszę przyznać, że to nie tylko polska szkoła, lecz ogólnoeuropejska - napisała do nas Aneta Sochacka. - Dzięki temu że nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej moja szkoła mogła się rozbudować i poszerzyć swoją ofertę kształcenia. Coraz częściej słychać w niej obce języki, widać młodych ludzi przyjeżdżających na wymianę studentów. Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Tak. Jak każdy zdrowo myślący człowiek

- Czy czuję się obywatelem Europy? Sądzę, że każdy zdrowo myślący człowiek jest w stanie realnie uzasadnić, że nim jest - napisał Mateusz Ciekała w naszym konkursie "Europejski Rok Obywateli". Zobacz jego wypowiedź na stronie skrzydlewska.eu Czytaj dalej »

Praca w krajach Europy: to najważniejsze dla Agnieszki Skrzypek

- Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Otóż tak czuję się peł­no­praw­nym oby­wa­te­lem euro­pej­skim. Na moją decy­zję wpły­nęło bar­dzo wiele ... Czytaj dalej »

Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

- Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc to nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mieszkam w Polsce, Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc idąc tym tropem odpowiedź powinna brzmieć 'tak" - stwierdza Magdalena Kruk. Czytaj dalej »

Magda Markowicz: Myślę w kategoriach obywatela Europy

- Czy czujesz się obywatelem Europy? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać - pisze łodzianka Magda Markowicz. - Z jednej strony czuje zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. zwiększona liczba remontów drogowych, remontowany wydział Chemii z pieniędzy unijnych, możliwość otrzymania dotacji na nową firmę z funduszy unijnych, finansowanie kursów językowych dla określonych grup społecznych), jednakże widzę też złe strony m.in. Polska musi godzić się na wprowadzenie regulacji Unii Europejskiej co nie zawsze jest dla niej korzystne. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Dominika Róg: tak, choć nie wtedy, gdy płacę w euro

- Czy czuję się obywatelem Unii? Od jakiegoś czasu zdecydowanie tak. Konkretnie zapoczątkował to mój wyjazd do Holandii i półroczne studia, gdzie jako obywatel Polski nie miałam żadnych problemów. Nie czułam się obco, jak cudzoziemiec. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Katarzyna Kania: jednoznacznie tak

- Czy czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? - tak. Na pierw­szym miej­scu stoi dla mnie Pol­ska, lecz odczu­walna jest rów­nież zmiana - ... Czytaj dalej »

Kinga Bartczak: Tak, czuję się obywatelką Europy

Swoboda podróżowania i możliwość podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej to najważniejsze prawa obywatela Unii dla Kingi Bartczak. Pani Kinga jest kolejną osobą, którą, w ramach akcji Europejski Rok Obywateli, zapytaliśmy, czy czuje się obywatelką Europy. Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Tak, i nie bez przyczyny - uważa Anna Kozak

- Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Mogę powie­dzieć, że czuję się oby­wa­telką Europy. Nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­łam się, że z przy­na­leż­no­ści do Unii ... Czytaj dalej »

Jestem Polką, jestem Europejką - mówi poseł Joanna Skrzydlewska

- Czuję się stu­pro­cen­tową Euro­pejką, świa­domą praw i obo­wiąz­ków, jakie z tego wyni­kają - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top