Home / Tag Archives: Przystanek 60+

Archiwa: Przystanek 60+

Feed Subscription

Seniorzy pokazali klasę na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej “Przystanek 60+”

Galą w Łódz­kim Domu Kul­tury zakoń­czył się Woje­wódzki Prze­gląd Twór­czo­ści Doj­rza­łej “Przy­sta­nek 60+”. W cza­sie Gali  pod­su­mo­wane zostały wszyst­kie wyda­rze­nia ... Czytaj dalej »

Scroll To Top