Home / Tag Archives: Radomsko (page 3)

Archiwa: Radomsko

Feed Subscription

Przedsiębiorcze kobiety z Radomska przeszkolone

Szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które odbyło się 1 grud­nia, w Radom­sku roz­po­częło cykl bez­płat­nych warsz­ta­tów, orga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Portal Radomsko24.pl pisze o szkoleniu współorganizowanym przez Joannę Skrzydlewską

Na por­talu Radomsko24.pl poja­wiła się infor­ma­cja o bez­płat­nym  szko­le­niu „Przed­się­bior­czość kobiet 45+” współ­or­ga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. ... Czytaj dalej »

Bezpłatne szkolenie dla kobiet w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego już po raz kolejny orga­ni­zuje bez­płatne szko­le­nie dla kobiet w zakre­sie ini­cjo­wa­nia i roz­wi­ja­nia ... Czytaj dalej »

Scroll To Top