Home / Tag Archives: Rawa Mazowiecka

Archiwa: Rawa Mazowiecka

Feed Subscription

Rawa Mazowiecka gotowa do rewitalizacji

Adap­ta­cję i roz­bu­dowę zabyt­ko­wych jatek, prze­bu­dowę i remont zabyt­ko­wego budynku Muzeum Ziemi Raw­skiej, odno­wie­nie zbyt­ko­wego Parku Miej­skiego oraz zago­spo­da­ro­wa­nie Rynku ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz. 2]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz.1]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA]

Po raz kolejny Pałac Choj­nata w Bia­łej Raw­skiej orga­ni­zuje uro­czy­ste cele­bra­cje kolej­nych Pre­zy­den­cji w Radzie Unii Europejskiej. Z tej oka­zji ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Rawie Mazowieckiej

Dwie - dba­jące o bez­pie­czeń­stwo swych pod­opiecz­nych - raw­skie szkoły pod­sta­wowe dołą­czyły dzi­siaj do akcji „Jedź z głową … w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top