Home / Tag Archives: renowacja zabytków

Archiwa: renowacja zabytków

Feed Subscription

Rekordowy budżet na przywrócenie blasku zabytkom

Do końca lutego potrwa kon­kurs dla osób posia­da­ją­cych obiekty wpi­sane do reje­stru zabyt­ków i wyma­ga­jące reno­wa­cji. Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kiego przy­zna­czył ... Czytaj dalej »

Scroll To Top