Home / Tag Archives: rocznica

Archiwa: rocznica

Feed Subscription

Czy pamiętamy o tej, niemieckiej zbrodni? 73. rocznica tragedii Radogoszcza

73. rocz­nicę zakoń­cze­nia hitle­row­skiej oku­pa­cji uczci­li­śmy w pią­tek 19 stycz­nia przed Pomnikiem-Mauzoleum na Rado­gosz­czu. To tutaj doszło do ostat­niej nie­miec­kiej, ... Czytaj dalej »

Podwójna rocznica: szpitala i jego patrona - dr Władysława Biegańskiego

Setną rocz­nicę śmierci dr Wła­dy­sława Bie­gań­skiego i 102 lata histo­rii noszą­cego jego imię łódz­kiego Woje­wódz­kiego Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego uczci­li­śmy dziś w ... Czytaj dalej »

Sesja Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu rozpoczęta od przypomnienia zamachów w Stanach Zjednoczonych w ich 10 rocznicę

Minutą ciszy poświę­coną wyda­rze­niom z 11 wrze­śnia 2001r. Prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego prof. Jerzy Buzek otwo­rzył pierw­szą po waka­cjach sesję ple­narną. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top