Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup 2013

Archiwa: Skrzydlewska Cup 2013

Feed Subscription

198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

Lista star­towa zamknięta, wszyst­kie zgło­sze­nia poli­czone, o pomyłce nie może być mowy – w tego­rocz­nym tur­nieju zagra 198 drużyn. Beł­cha­tów, ... Czytaj dalej »

Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

Na liście star­to­wej tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zamel­do­wało się już 119 dru­żyn, a zapisy jesz­cze trwają. Chętni, któ­rzy jesz­cze ... Czytaj dalej »

42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

Już 42 szkolne dru­żyny pił­kar­skie zgło­siły się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014, a wśród nich jest czwarty zespół ubie­gło­rocz­nej ... Czytaj dalej »

10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

Już w ponie­dzia­łek roz­po­czy­nają się zapisy do trze­ciej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. Jak co roku w tur­nieju grają szkolne ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

- Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 - zapowiedź

- 10 marca roz­poczną się zapisy do trze­ciej już edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem jest Joanna ... Czytaj dalej »

O turnieju Skrzydlewska Cup 2014 w Ekspressie Ilustrowanym

- Poprzed­nie edy­cje Skrzy­dlew­ska Cup były bar­dzo udane. Przed rokiem wal­czyło 120 dru­żyn - przy­po­mina Express Ilu­stro­wany w rela­cji z ... Czytaj dalej »

Nie mogli zawieść laureatów

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli w nie­dzielny wie­czór zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - infor­muje na swo­jej stro­nie Łódzkifutbol.pl. ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2013 na meczu Widzew – Lechia Gdańsk

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli, w nie­dzielny wie­czór, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 ... Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013 [Zdjęcia]

9 wrze­śnia 2013 O TRENINGU PRZECZYTASZ : TUTAJ Czytaj dalej »

Scroll To Top