Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup 2013 (page 2)

Archiwa: Skrzydlewska Cup 2013

Feed Subscription

Lubiepo.pl o treningu dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013

- Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi, złoci meda­li­ści Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013. To nie była zabawa!

Chłopcy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi, złoci meda­li­ści Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I - ... Czytaj dalej »

Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Pol­skie Radio, pisząc o prze­zna­cze­niu 6 mld euro na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia mło­dych Euro­pej­czy­ków cytuje m.in. poseł Joannę Skrzy­dlew­ską: – Mamy ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

  Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi ... Czytaj dalej »

Druga edycja Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup w liczbach

Druga edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zakoń­czona. Zwy­cięz­ców i ich opie­ku­nów cze­kają jesz­cze atrak­cje, ale naj­wyż­szy czas na podsumowania: Do ... Czytaj dalej »

Finały turnieju piłkarskiego Skrzydlewska Cup 2013. Wideo

Zobacz też: Finały Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Zdjęcia Kto wygrał finał Skrzy­dlew­ska Cup 2013   źró­dło: Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź Czytaj dalej »

NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

- Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrali ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV-VI oraz Szkoły ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

- Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać ... Czytaj dalej »

Finał turnieju Skrzydlewska Cup 2013. Jeszcze więcej zdjęć!

Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Zobacz: Zdję­cia, część pierwsza   Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia!

Szkoła Podstawowa nr 55 z Łodzi w kategorii klas IV – VI oraz Szkoła Podstawowa nr 205 z Łodzi w kategorii klas I – III wygrały Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2013. Łódzka „Pięćdziesiątka piątka” dokonała nie lada wyczynu, bo wygrała turniej Skrzydlewska Cup po raz drugi z rzędu i… zapowiedziała, że zamierza wygrać także za rok! Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

- Gratuluję zwycięzcom, a szczególnie szkole numer 55, jej zawodnicy mogą już zakładać kolekcję medali z mojego turnieju - powiedziała podczas rozdania nagród Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i organizator turnieju. – Chcę podkreślić, że każdej drużynie z finału należą się pochwały i gratulacje, a tym, którzy dziś przegrali powiem, aby się nie martwili, bo za rok będzie okazja do rewanżu. Czytaj dalej »

21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

W kategorii klas I – III o brąz będą walczyć: SP 4 Radomsko z SP 202 Łódź, natomiast w kategorii klas IV – VI w spotkaniu o brąz zmierzą się: SP Ostrowy i SP 1 Bełchatów. O złote medale i cenne nagrody ufundowane przez Joannę Skrzydlewską walczą dwie drużyny, które wygrały ubiegłoroczny Skrzydlewska Cup: SP 9 Skierniewice w kategorii klas I – III oraz SP 55 Łódź w kategorii klas IV – VI. Rywalem SP 9 Skierniewice jest SP 205 Łódź, a SP 55 zagra z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

Scroll To Top