Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup 2013 (page 4)

Archiwa: Skrzydlewska Cup 2013

Feed Subscription

Drużyna SP 110 bezkonkurencyjna w eliminacjach Skrzydlewska Cup 2013

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas IV – VI roz­gry­wane były na  Orliku 25 LO. ... Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa z Krobanowa awansowała w Skrzydlewska Cup 2013

Tro­chę słońca i tro­chę desz­czu, dużo emo­cji, nie­spo­dzie­wane roz­strzy­gnię­cia, a n a zakoń­cze­nie medale i puchary ufun­do­wane przez Hen­ryka Sta­niu­chę, ... Czytaj dalej »

Łódzkie SP 202 i SP 35 wygrały swoje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 81 oraz dzień póź­niej na obiek­cie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 35 w Łodzi swoje eli­mi­na­cje Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Izabelów w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup 2013

Repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej z Iza­be­lowa wygrała eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I – III dla dru­żyn ... Czytaj dalej »

Emocjonujące eliminacje Skrzydlewska Cup 2013 na Orliku SP 114 w Łodzi

Nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jący prze­bieg miały eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup w Łodzi, gdzie na Orliku SP 114 wal­czyły dru­żyny z klas ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Piotrkowie dla gospodarzy

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roze­grane zostały na Orliku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim. Rywa­li­za­cję ... Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa nr 19 zagra w ćwierćfinale

Eli­mi­na­cje dla dru­żyn z Pole­sia – w kate­go­rii klas IV – VI – roz­gry­wa­li­śmy na Orliku 26 LO i tym ... Czytaj dalej »

Radomsko.naszemiasto.pl relacjonuje eliminacje turnieju Skrzydlewska Cup 2013

Ser­wis radomsko.naszemiasto.pl rela­cjo­nuje eli­mi­na­cje powia­towe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013, które roz­gry­wane były na Orliku w Radom­sku. Pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem ... Czytaj dalej »

Drużyny z Różycy i Koluszek w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup 2013

Mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, które roz­gry­wa­li­śmy w Kolusz­kach, wygrały dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej z Różycy w kate­go­rii klas I ... Czytaj dalej »

Drużyna SP 205 bezkonkurencyjna

W stru­gach desz­czu wal­czyły dru­żyny z Widzewa o awans do ćwierć­fi­nału Skrzy­dlew­ska Cup. Mecze w kate­go­rii klas IV – VI roz­gry­wa­li­śmy na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Drużyny z Rąbienia i Szczawina grają dalej w Skrzydlewska Cup 2013

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim, gdzie na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 roz­gry­wane były eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 dla dru­żyn ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Radomsku dla „Czwórki”

Dwie dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska wygrały eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup powiatu radomsz­czań­skiego. Radomsz­czań­ska „Czwórka” trium­fo­wała w kate­go­rii klas ... Czytaj dalej »

Scroll To Top