Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup 2013 (page 5)

Archiwa: Skrzydlewska Cup 2013

Feed Subscription

Inauguracja Skrzydlewska Cup 2013 bez niespodzianek

„Skrzy­dlate Piątki” - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi wygrała swoją grupę eli­mi­na­cyjną Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w ... Czytaj dalej »

123 drużyny zagrają w Skrzydlewska Cup 2013

Rekor­dowa liczba, bo aż 123 szkolne dru­żyny, zagrają w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013.  W tego­rocz­nych zma­ga­niach wystar­tuje 51 zespo­łów ... Czytaj dalej »

Dwójeczki z Koluszek znów zagrają w Skrzydlewska Cup

„Dwó­jeczki” z Kolu­szek czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 znów zagra w Skrzy­dlew­ska Cup. Przed rokiem zespół z Kolu­szek był ... Czytaj dalej »

O Skrzydlewska Cup 2013 na gazeta-wiesci.pl

“Wie­ści - Gazeta Regio­nalna” w swoim ser­wi­sie zapra­sza szkolne dru­żyny pił­kar­skie do udziału w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Szcze­góły: w ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w wyda­niu z 26 marca rela­cjo­nuje kon­fe­ren­cję pra­sową Joanny Skrzy­dlew­skiej, na któ­rej euro­de­pu­to­wana mówiła o zbli­ża­ją­cym się ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2013

- Pogoda zachęca do gry w hokeja na lodzie, ale wio­sna kie­dyś przyj­dzie, dla­tego już zapra­szam na Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Scroll To Top