Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup (page 3)

Archiwa: Skrzydlewska Cup

Feed Subscription

W Skrzydlewska Cup 2014 ważna jest przyjemność z grania

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejny zimny i desz­czowy dzień. Ale mło­dym pił­ka­rzom takie warunki nie prze­szka­dzają. W ... Czytaj dalej »

Deszczowy początek Skrzydlewska Cup 2014

Deszcz, chłód i śli­ska murawa  – pogoda nie roz­piesz­czała dziś uczest­ni­ków pierw­szych spo­tkań eli­mi­na­cyj­nych  Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rzy grali ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014: korki Roberta Lewandowskiego specjalną nagrodą

Ory­gi­nalne korki Roberta Lewan­dow­skiego, gwiazdy Bun­de­sligi, są nagrodą spe­cjalną w tego­rocz­nym Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup. Dosta­nie je naj­sku­tecz­niej­szy zawod­nik imprezy; każda ... Czytaj dalej »

198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

Lista star­towa zamknięta, wszyst­kie zgło­sze­nia poli­czone, o pomyłce nie może być mowy – w tego­rocz­nym tur­nieju zagra 198 drużyn. Beł­cha­tów, ... Czytaj dalej »

Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

Na liście star­to­wej tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zamel­do­wało się już 119 dru­żyn, a zapisy jesz­cze trwają. Chętni, któ­rzy jesz­cze ... Czytaj dalej »

42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

Już 42 szkolne dru­żyny pił­kar­skie zgło­siły się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014, a wśród nich jest czwarty zespół ubie­gło­rocz­nej ... Czytaj dalej »

10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

Już w ponie­dzia­łek roz­po­czy­nają się zapisy do trze­ciej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. Jak co roku w tur­nieju grają szkolne ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

- Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 - zapowiedź

- 10 marca roz­poczną się zapisy do trze­ciej już edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem jest Joanna ... Czytaj dalej »

O turnieju Skrzydlewska Cup 2014 w Ekspressie Ilustrowanym

- Poprzed­nie edy­cje Skrzy­dlew­ska Cup były bar­dzo udane. Przed rokiem wal­czyło 120 dru­żyn - przy­po­mina Express Ilu­stro­wany w rela­cji z ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2014

- Jedyny w swoim rodzaju, wyjąt­kowy tur­niej, orga­ni­zuje w naszym regio­nie euro­po­słanka Joanna Skrzy­dlew­ska - pisze Dzien­nik Łódzki. -  Na ... Czytaj dalej »

Scroll To Top