Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup (page 4)

Archiwa: Skrzydlewska Cup

Feed Subscription

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Afryki! [ Zdjęcia ]

14 stycz­nia 2014 Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

  Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi ... Czytaj dalej »

Druga edycja Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup w liczbach

Druga edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zakoń­czona. Zwy­cięz­ców i ich opie­ku­nów cze­kają jesz­cze atrak­cje, ale naj­wyż­szy czas na podsumowania: Do ... Czytaj dalej »

NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

- Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrali ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV-VI oraz Szkoły ... Czytaj dalej »

Finał turnieju Skrzydlewska Cup 2013. Jeszcze więcej zdjęć!

Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Zobacz: Zdję­cia, część pierwsza   Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia!

Szkoła Podstawowa nr 55 z Łodzi w kategorii klas IV – VI oraz Szkoła Podstawowa nr 205 z Łodzi w kategorii klas I – III wygrały Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2013. Łódzka „Pięćdziesiątka piątka” dokonała nie lada wyczynu, bo wygrała turniej Skrzydlewska Cup po raz drugi z rzędu i… zapowiedziała, że zamierza wygrać także za rok! Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

- Gratuluję zwycięzcom, a szczególnie szkole numer 55, jej zawodnicy mogą już zakładać kolekcję medali z mojego turnieju - powiedziała podczas rozdania nagród Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i organizator turnieju. – Chcę podkreślić, że każdej drużynie z finału należą się pochwały i gratulacje, a tym, którzy dziś przegrali powiem, aby się nie martwili, bo za rok będzie okazja do rewanżu. Czytaj dalej »

21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

W kategorii klas I – III o brąz będą walczyć: SP 4 Radomsko z SP 202 Łódź, natomiast w kategorii klas IV – VI w spotkaniu o brąz zmierzą się: SP Ostrowy i SP 1 Bełchatów. O złote medale i cenne nagrody ufundowane przez Joannę Skrzydlewską walczą dwie drużyny, które wygrały ubiegłoroczny Skrzydlewska Cup: SP 9 Skierniewice w kategorii klas I – III oraz SP 55 Łódź w kategorii klas IV – VI. Rywalem SP 9 Skierniewice jest SP 205 Łódź, a SP 55 zagra z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

21 czerwca finały Skrzydlewska Cup 2013 - przypomina lubiepo.pl

- Dwie szkolne repre­zen­ta­cje ze Skier­nie­wic oraz dwie z Łodzi zagrają w finale Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - donosi ... Czytaj dalej »

NaszeMiasto.pl: nasi chłopcy świetnie spisali się w Skrzydlewska Cup 2013

- Świet­nie spi­sali się chłopcy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska, któ­rzy awan­so­wali do pół­fi­nału Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień rozgrywek Skrzydlewska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

Zdjęcia z rozgrywek ćwierćfinałowych i półfinałowych Skrzydlewska Cup 2013 Czytaj dalej »

Scroll To Top