Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup (page 9)

Archiwa: Skrzydlewska Cup

Feed Subscription

Skrzydlewska Cup 2012

Joanna Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2012. Impreza jest adre­so­wana do uczniów szkół pod­sta­wo­wych z Łodzi i woje­wódz­twa, a ... Czytaj dalej »

Scroll To Top