Home / Tag Archives: Skrzydlewska Łódź

Archiwa: Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

-  Woje­wódz­two łódz­kie w latach 2014 – 2020 otrzyma 2253,9 mln euro czyli ponad 9,4 miliarda zło­tych - przy­po­mina Joanna Skrzy­dlew­ska, ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

  Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi ... Czytaj dalej »

Mateusz Gruszeczka: legalna praca w krajach Unii to jest to

Legalna praca w UE: Europejski_Rok_Obywateli © European_Union 2002_-EP

Anastazja Polak: Unia Europejska nie zrobiła dla mnie nic

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej? Nie­spe­cjal­nie.  Nale­ża­łoby także zadać pyta­nie, czy czuję się oby­wa­te­lem Pol­ski? Tym bar­dziej nie ... Czytaj dalej »

Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Moja odpo­wiedź musi pozo­stać nie­pełna ze względu na mój młody wiek Od kiedy mam ... Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Czuję się oszukany - mówi Łukasz Marzec

Niby żyję w tym samym świecie co Niemiec, Holender, Hiszpan i Grek, a jednak nie czuję się takim samym Europejczykiem jak wcześniej przeze mnie wymienieni. Mam szansę na zarobki w granicy 1500 zł przy wynagrodzeniu za tą samą pracę dla pierwszych dwóch liczoną w euro. Mam poczucie, że czuję się gdzieś w tym wszystkim oszukany, a mój kraj i mnie samego pomija to co dobre na zachodzie, a niesprawiedliwie dotyka to co negatywne w samej UE i jej decyzjach. Czytaj dalej »

Czego obawiamy się bardziej niż terroryzmu? Zobacz najnowszy sondaż Eurobarometru

Jest coś, czego oby­wa­tele Unii Euro­pej­skiej oba­wiają się bar­dziej niż prze­stęp­czo­ści, czy ter­ro­ry­zmu. Wyka­zały to ostat­nie bada­nia son­da­żowe Euro­ba­ro­me­tru, prze­pro­wa­dzone ... Czytaj dalej »

NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

- Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrali ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV-VI oraz Szkoły ... Czytaj dalej »

Finał turnieju Skrzydlewska Cup 2013. Jeszcze więcej zdjęć!

Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Zobacz: Zdję­cia, część pierwsza   Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia!

Szkoła Podstawowa nr 55 z Łodzi w kategorii klas IV – VI oraz Szkoła Podstawowa nr 205 z Łodzi w kategorii klas I – III wygrały Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2013. Łódzka „Pięćdziesiątka piątka” dokonała nie lada wyczynu, bo wygrała turniej Skrzydlewska Cup po raz drugi z rzędu i… zapowiedziała, że zamierza wygrać także za rok! Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

- Gratuluję zwycięzcom, a szczególnie szkole numer 55, jej zawodnicy mogą już zakładać kolekcję medali z mojego turnieju - powiedziała podczas rozdania nagród Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i organizator turnieju. – Chcę podkreślić, że każdej drużynie z finału należą się pochwały i gratulacje, a tym, którzy dziś przegrali powiem, aby się nie martwili, bo za rok będzie okazja do rewanżu. Czytaj dalej »

21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

W kategorii klas I – III o brąz będą walczyć: SP 4 Radomsko z SP 202 Łódź, natomiast w kategorii klas IV – VI w spotkaniu o brąz zmierzą się: SP Ostrowy i SP 1 Bełchatów. O złote medale i cenne nagrody ufundowane przez Joannę Skrzydlewską walczą dwie drużyny, które wygrały ubiegłoroczny Skrzydlewska Cup: SP 9 Skierniewice w kategorii klas I – III oraz SP 55 Łódź w kategorii klas IV – VI. Rywalem SP 9 Skierniewice jest SP 205 Łódź, a SP 55 zagra z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

Scroll To Top