Home / Tag Archives: Skrzydlewska Łódź (page 3)

Archiwa: Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

Samorządowcy z województwa łódzkiego z wizytą u Joanny Skrzydlewskiej w Brukseli

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, spo­tkała się z samo­rzą­dow­cami z woje­wódz­twa łódz­kiego w ramach ich wizyty w Bruk­seli pod ... Czytaj dalej »

Lekcje o Parlamencie Europejskim w Szczawinie

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szcza­wi­nie odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Lek­cje odbyły się z ... Czytaj dalej »

Łódzki Dzień Strażaka 2012. Zobacz zdjęcia

Dziś w Łodzi uro­czy­ście obcho­dzono “Dzień Stra­żaka 2012″. Jed­nym z waż­niej­szych punk­tów obcho­dów było wrę­cze­nie odzna­czeń oraz nada­nie wyż­szych stopni ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Scroll To Top