Home / Tag Archives: Sport

Archiwa: Sport

Feed Subscription

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem

Rocz­nica 80-lecia powsta­nia Klubu Spor­to­wego Boruta Zgierz, była oka­zją do wrę­cze­nia Joan­nie Skrzy­dlew­skiej medalu za zasługi na rzecz sportu.   ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

  Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi ... Czytaj dalej »

Składajmy projekty do budżetu obywatelskiego!

Skła­dajmy pro­jekty, które mogą zostać zre­ali­zo­wane w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego. Ter­min mija już 28 czerwca. Aby zgło­sić pro­jekt nie trzeba ... Czytaj dalej »

Łódź Cup 2013. Puchary dla najlepszych zawodników od Joanny Skrzydlewskiej

W sobotę i niedzielę w łódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego odbyła się kolejna edycja turnieju Łódź Cup 2013. Joanna Skrzydlewska pomagała w organizacji turnieju, wręczała medale oraz ufundowany przez siebie puchar dla najlepszego zawodnika turnieju. Czytaj dalej »

NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

- Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrali ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV-VI oraz Szkoły ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

- Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać ... Czytaj dalej »

Finał turnieju Skrzydlewska Cup 2013. Jeszcze więcej zdjęć!

Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Zobacz: Zdję­cia, część pierwsza   Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia!

Szkoła Podstawowa nr 55 z Łodzi w kategorii klas IV – VI oraz Szkoła Podstawowa nr 205 z Łodzi w kategorii klas I – III wygrały Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2013. Łódzka „Pięćdziesiątka piątka” dokonała nie lada wyczynu, bo wygrała turniej Skrzydlewska Cup po raz drugi z rzędu i… zapowiedziała, że zamierza wygrać także za rok! Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup 2013 rozstrzygnięty! Wygrały łódzkie szkoły

- Gratuluję zwycięzcom, a szczególnie szkole numer 55, jej zawodnicy mogą już zakładać kolekcję medali z mojego turnieju - powiedziała podczas rozdania nagród Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i organizator turnieju. – Chcę podkreślić, że każdej drużynie z finału należą się pochwały i gratulacje, a tym, którzy dziś przegrali powiem, aby się nie martwili, bo za rok będzie okazja do rewanżu. Czytaj dalej »

21. czerwca wielki finał Skrzydlewska Cup 2013

W kategorii klas I – III o brąz będą walczyć: SP 4 Radomsko z SP 202 Łódź, natomiast w kategorii klas IV – VI w spotkaniu o brąz zmierzą się: SP Ostrowy i SP 1 Bełchatów. O złote medale i cenne nagrody ufundowane przez Joannę Skrzydlewską walczą dwie drużyny, które wygrały ubiegłoroczny Skrzydlewska Cup: SP 9 Skierniewice w kategorii klas I – III oraz SP 55 Łódź w kategorii klas IV – VI. Rywalem SP 9 Skierniewice jest SP 205 Łódź, a SP 55 zagra z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

Scroll To Top