Home / Tag Archives: Strasbourg (page 6)

Archiwa: Strasbourg

Feed Subscription

Wsparcie finansowe UE na usuwanie szkód powodziowych

Pod­czas dzi­siej­szej sesji w Stras­bo­urgu został zatwier­dzony wnio­sek w spra­wie rekom­pen­saty skut­ków zeszło­rocz­nych powo­dzi dla sze­ściu kra­jów Europy Środ­ko­wow­schod­niej. Wśród ... Czytaj dalej »

Scroll To Top