Home / Tag Archives: turniej piłkarski (page 5)

Archiwa: turniej piłkarski

Feed Subscription

Szkoła Podstawowa nr 11 zagra o półfinał Skrzydlewska Cup

Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11 z Łodzi wygrała ostat­nią grupę eli­mi­na­cyjną Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 i teraz powal­czy o ... Czytaj dalej »

Drużyna SP 110 bezkonkurencyjna w eliminacjach Skrzydlewska Cup 2013

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas IV – VI roz­gry­wane były na  Orliku 25 LO. ... Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa z Krobanowa awansowała w Skrzydlewska Cup 2013

Tro­chę słońca i tro­chę desz­czu, dużo emo­cji, nie­spo­dzie­wane roz­strzy­gnię­cia, a n a zakoń­cze­nie medale i puchary ufun­do­wane przez Hen­ryka Sta­niu­chę, ... Czytaj dalej »

Łódzkie SP 202 i SP 35 wygrały swoje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 81 oraz dzień póź­niej na obiek­cie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 35 w Łodzi swoje eli­mi­na­cje Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Izabelów w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup 2013

Repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej z Iza­be­lowa wygrała eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I – III dla dru­żyn ... Czytaj dalej »

Emocjonujące eliminacje Skrzydlewska Cup 2013 na Orliku SP 114 w Łodzi

Nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jący prze­bieg miały eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup w Łodzi, gdzie na Orliku SP 114 wal­czyły dru­żyny z klas ... Czytaj dalej »

Pierwsza niespodzianka w Skrzydlewska Cup 2013

Prze­ni­kliwy chłód i chwi­lami mżawka – w takich warun­kach zawod­nicy ze Skier­nie­wic i powiatu skier­nie­wic­kiego wal­czyli o awans do ćwierć­fi­nału ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Piotrkowie dla gospodarzy

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roze­grane zostały na Orliku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim. Rywa­li­za­cję ... Czytaj dalej »

Drużyny z Różycy i Koluszek w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup 2013

Mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, które roz­gry­wa­li­śmy w Kolusz­kach, wygrały dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej z Różycy w kate­go­rii klas I ... Czytaj dalej »

Drużyny z Rąbienia i Szczawina grają dalej w Skrzydlewska Cup 2013

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim, gdzie na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 roz­gry­wane były eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 dla dru­żyn ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Radomsku dla „Czwórki”

Dwie dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska wygrały eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup powiatu radomsz­czań­skiego. Radomsz­czań­ska „Czwórka” trium­fo­wała w kate­go­rii klas ... Czytaj dalej »

W eliminacjach Skrzydlewska Cup 2013 nadal wygrywają faworyci

Aż 16 spo­tkań eli­mi­na­cyj­nych w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roze­grały dru­żyny z powiatu pod­dę­bic­kiego. Awans do ćwierć­fi­na­łów wywal­czyli repre­zen­tanci ... Czytaj dalej »

Scroll To Top