Home / Tag Archives: turniej piłkarski (page 8)

Archiwa: turniej piłkarski

Feed Subscription

Tygrysy Dziewiątki powalczą w Skrzydlewska Cup

Dwie repre­zen­ta­cje – młod­sza i star­sza – Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 79 w Łodzi oraz „Tygrysy Dzie­wiątki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ... Czytaj dalej »

Dwójeczki z Koluszek zagrają w Skrzydlewska Cup

Dru­żyna o wdzięcz­nej nazwie „Dwó­jeczki” ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Kolusz­kach zgło­siła się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, orga­ni­zo­wa­nego ... Czytaj dalej »

Orzełki zagrają w Skrzydlewska Cup 2012

Pierw­sze szkolne repre­zen­ta­cje zgła­szają się już do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2012 - 7.05.2012 r.

Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2012

Joanna Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2012. Impreza jest adre­so­wana do uczniów szkół pod­sta­wo­wych z Łodzi i woje­wódz­twa, a ... Czytaj dalej »

Scroll To Top