Home / Tag Archives: województw łódzkie

Archiwa: województw łódzkie

Feed Subscription

Projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego wybrane

Naj­wię­cej gło­sów, bo pra­wie 69 tysiecy, odda­nych zostało z pomocą kart wrzu­co­nych do urn, dru­gim naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem oka­zało się gło­so­wa­nie ... Czytaj dalej »

Scroll To Top