Home / Napisali o mnie / TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

TVP o Skrzydlewska Cup 2013Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz wideo.

Czy­taj też: Rela­cja z treningu

Gale­ria zdjęć z tre­ningu z Micha­łem Probierzem

10 wrze­śnia 2013

Scroll To Top