Home / Z regionu / Uwaga, zmiana terminu! Finał Skrzydlewska Cup w środę 21 maja!

Uwaga, zmiana terminu! Finał Skrzydlewska Cup w środę 21 maja!

Finał Skrzydlewska Cup 2014 w środę 21 majaUwaga! Finał tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 nie odbę­dzie się w pią­tek 16 maja. Z powodu zapo­wia­da­nych ulew­nych desz­czów został prze­nie­siony na środę 21 maja. Miej­sce - sta­dion Orła w Łodzi.

Powia­do­mi­li­śmy wszyst­kie szkoły i wszyst­kie zaan­ga­żo­wane osoby. Mamy nadzieję, że zmiana ter­minu pozwoli na odby­cie fina­ło­wych roz­gry­wek w dobrych warunkach.

15 maja 2014

Scroll To Top