Home / Z regionu / W 200. rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć Tadeusza Kościuszki

W 200. rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć Tadeusza Kościuszki

Przed pomni­kiem Tade­usza Kościuszki na pl. Wol­no­ści w Łodzi wyzna­czyli sobie dziś spo­tka­nie ci, któ­rym droga jest pamięć o boha­te­rze dwóch naro­dów. Tym, który nie uzna­wał róż­nic mię­dzy oby­wa­te­lami Rzeczpospolitej.

Otulmy na biało-czerwono boha­tera dwóch naro­dów” - pisali orga­ni­za­to­rzy spo­tka­nia, ape­lu­jąc o przy­nie­sie­nie biało czer­wo­nych flag, ele­men­tów ubioru bądź kwiatów.

Scroll To Top