Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W alek­san­drow­skim “Czter­dzie­ści i cztery” redak­tor Sta­ni­sław Sob­czak zamie­ścił rela­cję z mar­szu seniora, który pod patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej odbył się 6 paż­dzier­nika w parku przy pl. Kościuszki.

"40icztery"

Scroll To Top