Home / Z regionu / Wesołego Alleluja!

Wesołego Alleluja!

Zdrowych, pogodnych Swiat Wielkanocnych, pelnych wiary, nadziei i milosci (1)

Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych wiary, nadziei i miło­ści. Rado­snego, wio­sen­nego nastroju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodziny i wśród przy­ja­ciół.
Weso­łego Alle­luja życzy Joanna Skrzydlewska.

Scroll To Top