Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Naj­ser­decz­niej­sze życze­nia szczę­śli­wych i rado­snych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści i suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym Nowym Roku 2010

składa

Joanna Skrzy­dlew­ska

poseł do Par­la­mentu Europejskiego

Scroll To Top