Home / Napisali o mnie / Widzewiak.pl w rozmowie z Joanną Skrzydlewską o nagrodzie “Piłkarza Meczu”

Widzewiak.pl w rozmowie z Joanną Skrzydlewską o nagrodzie “Piłkarza Meczu”

Widzewiak.plv

Widzewiak.pl

Trud­niej wska­zać “Pił­ka­rza Meczu” po zwy­cię­skim, bar­dzo dobrym wystę­pie Widzewa, czy po porażce w kiep­skim stylu?
- Na pewno trud­niej po porażce. Wtedy wszy­scy czują nie­do­syt wyni­ka­jący z prze­gra­nej. Myślę, że rów­nież nagro­dzo­nemu zawod­ni­kowi tytuł “Pił­ka­rza Meczu” nie spra­wia takiej satys­fak­cji, jak po zwy­cię­stwie - mówi poseł Joanna Skrzy­dlew­ska.

Pełny tekst wywiadu: Widzewiak.pl

Czy­taj też:

Łódz­kie ma Woje­wódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Pobierz apli­ka­cję Euro­po­seł PL na smart­fona. Bądźmy w kontakcie

Finał Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Widzie­li­ście wideo z turnieju?

29 sierp­nia 2013

Scroll To Top