Home / Galerie zdjęć / Działalność Społeczna / Wyścig rowerowy Expressu Ilustrowanego. Zobacz zdjęcia

Wyścig rowerowy Expressu Ilustrowanego. Zobacz zdjęcia

Podob­nie jak przed rokiem i dwa lata temu, głów­nym spon­so­rem oraz gościem wyścigu kolar­skiego Expressu Ilu­stro­wa­nego była poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która ufun­do­wała spe­cjal­nie na tę oka­zję 150 kasków rowe­ro­wych i wrę­czała je oso­bi­ście małym rowerzystom.

Prze­czy­taj rela­cję z wyścigu

Scroll To Top