Home / Napisali o mnie / Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Gazeta.pl Łódź

Wystawa zdjęć “Nie­jedna z nie­jedną” w pasażu Schil­lera zachęca łodzianki do bez­płat­nego bada­nia mam­mo­gra­ficz­nego - infor­muje Gazeta.pl Łódź.

Wystawa towa­rzy­szyła Meetin­gowi na Rzecz Walki z Rakiem Piersi, impre­zie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Carpe Diem oraz Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Cały tekst i zdję­cia z wystawy: Gazeta.pl Łódź

Scroll To Top