Home / Uncategorized / Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Poseł Dorota Rut­kow­ska zor­ga­ni­zo­wała tego­roczny, III Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora - Skier­nie­wice 2014, który odbę­dzie się już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 28 wrze­śnia o godz. 11. Z sen­ty­men­tem wspo­mi­nam poprzed­nie edy­cje i przy­łą­czam się do zapro­sze­nia. Do zoba­cze­nia w Skier­nie­wi­cach na marszu!

III Ogólnopolski Marsz  Seniora

Scroll To Top