Home / Działalność społeczna / Zdjęcia z wyjazdu do Brukseli i Brugii. Czekamy na kolejne fotograficzne wspomnienia!

Zdjęcia z wyjazdu do Brukseli i Brugii. Czekamy na kolejne fotograficzne wspomnienia!

Pan Grze­gorz Buczek nade­słał nam zdję­cia z czerw­co­wego wyjazdu do Bruk­seli i Bru­gii na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Dzię­ku­jemy i cze­kamy na kolejne foto­gra­ficzne wspo­mnie­nia uczestników!

Czy­taj: Bruk­sela i Bru­gia na zapro­sze­nie poseł Skrzydlewskiej

3 lipca 2013

Scroll To Top